برخی از خدمات طراحی ، نصب و راه اندازی توسط شرکت آریا ابزار دقیق پیشرو


شرکت پتروشیمی بندرامام(بسپاران):
طراحی،نصب،راه اندازی و کالیبراسیون سطح سنج های مخازن کروی
طراحی، نصب، راه اندازی و کالیبراسیون فلومترهای میترینگ


شرکت پتروشیمی بندرامام(فرآورش):

طراحی، راه اندازی و کالیبراسیون فلومترهای میترینگ ترمینال متمرکز

سایت اوره سوم شیراز:

راه اندازی و کالیبراسیون سیستم (Tank Gauging)

تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران:
راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق مدول 5و 6

شرکت مس سنگون :
راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

سایت کنسانتره زرند 2:
راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات رادیو اکتیو و ابزاردقیق

سایت کنسانتره 2 سیرجان :
راه اندازی و کالیبراسیون دانسیته متر های رادیواکتیو

شرکت امیا پارس میمه اصفهان:
راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق

نیروگاه شیرکوه یزد:
راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق، واحد RO

نیروگاه زواره اردستان:
راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق، واحد RO

سایت پتروشیمی شیراز:
راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق

پژوهشگاه صنعت نفت اراک:

راه اندازی و کالیبراسیون سطح سنج های رادیو اکتیو
خدمــات تعمیر و نگهــداری


شرکت WTDSHASTA:
قرارداد سرویس و کالیبراسیون تجهیزات آب شیرین کن کیش

شرکت پگاه اصفهان:
قرارداد سرویس و کالیبراسیون تجهیزات

شرکت پتروشیمی لاله :
قرارداد سرویس و کالیبراسیون فلومتر های

شرکت امیاپارس:
قرارداد سرویس و کالیبراسیون تجهیزات سایت

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه ارومیه ( انبار نفت خوی) :
قرارداد سرویس و نگهداشت سیستم LG/TG

شرکت نستله:
سرویس و کالیبراسیون سالیانه تجهیزات خروجی

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه خراسان شمالی (انبارنفت بجنورد ):
قرارداد سرویس و نگهداشت سیستم LG/TG

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه میاندوآب (انبار نفت میاندوآب):
قرارداد سرویس و نگهداشت سیستم LG/TG

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه فارس (انبار نفت سورمق):
قرارداد سرویس و نگهداشت سیستم LG/TG

شرکت امیاپارس در کارخانه میمه:
راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات پروژه خط چهارم

شرکت پتروشیمی مبین:
کالیبراسیون فلومتر های آلتراسونیک خطوط 3000mm 

پالایشگاه گاز ایلام:
کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق مربوط به پساب

تصفیه خانه فاضلاب شهریار:
کالیبراسیون تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب