آدرس : بزرگراه همت غرب - خروجی اشرفی اصفهانی - خیابان گلستان شرقی - خیابان سروستان - کوچه بهاران 2 غربی (باغچه پونک شرقی) - شماره 32. ساختمان آریا ابزار دقیق پیشرو                                                                                          

تلفن: 47285000

46013154

46013158

46013124

46013179

فکس: 47285001   -  46013042

ایمیل: Info@aryainstrument.com