واحد طراحی و مهندسی

فعالیت واحد طراحی و مهندسی ابزار دقیق دربرگیرنده اجزا مورد نیاز برای انجام پروژه های کنترل و ابزار دقیق از امکان سنجی تا راه اندای پروژه می باشد:

 • امکان سنجی
 • مهندسی پایه و تفضیلی
 • مشاوره جهت تامین تجهیزات و حصول حداکثر صرفه اقتصادی
 • خرید تجهیزات
 • مدیریت پروژه
 • به روز نمودن سیستم های کنترل وابزار دقیق
 • نظارت بر عملیات اجرائی و نصب و راه اندازی
 • تهیه مدارک Asbuilt
 • بازرسی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
 • تهیه اسناد مناقصه
 • ارائه خدمات آموزشی

واحد سرویس آریا ابزار دقیق با دراختیار داشتن کارشناسان، تکنسین های مجرب و کارگاه مجهز به انواعTester ,Calibrator, Meterو نرم افزار های ویژه خدمات خود را به شرح زیر ارائه می نماید:

Help desk : پشتیبانی و راهنمایی فنی(توسط تلفن ، فکس ، ایمیل ، پورتال مشتریان)

Commissioning : نظارت برعملیات نصب

Training : آموزش واحد سرویس جهت بهره برداری و نگهداری بهینه

Maintenance : تنظیم و تعمیرات ( درمحل سایت مشتری و یا در کارگاه شرکت آریا ابزار دقیق پیشرو )

Service Contract :عقد قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون دوره ای

Spare part : تامین قطعات یدکی

Renovation : جایگزینی تجهیزات و روشهای اندازه گیری نامناسب و یا قدیمی با تجهیزات و روشهای به روز شده

خدمات نصب و راه اندازی

جهت اطمینان از صحت نصب و دستیابی به حداکثر کارائی تجهیرات، عملیات نصب و راه اندازی ابزار دقیق توسط شرکت آریا ابزار دقیق پیشرو ارائه می گردد.