کالیبراسیون:

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت آریا ابزاردقیق پیشرو دارای مجوز کالیبراسیون از کمپانی E+H و مجوز مرکز ملی تائید صلاحیت ایران بوده و دارای استاندارد ISO/IEC 17. 25 می‎باشد.

رعایت استانداردهای ساخت و کنترل کیفیت محصولات حاصل دقت و صحت عملکرد تجهیزات و کنترل فرایند تولید می‎باشد. تایید دقت و صحت عملکرد تجهیزات ابزاردقیق توسط آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت آریا ابزاردقیق اطمینان و ایمنی فرآیند را تضمین می نماید محصولات کالیبره شده در این آزمایشگاه قابلیت ردیابی از استانداردهای بین المللی را دارا میباشد.

Flow
Dry Calibration: اعتبار بخشی توسط کالیبراتور field check کمپانی E+H جهت کالیبراسیون فلومترهای Vortex- Coriolis-Ultrasonic Magnetic
Wet Calibration: توسط ریگ کالیبراسیون پرتابل که قابلیت تست انواع فلومترها را در محل مشتری و آزمایشگاه آریا ابزاردقیق پیشرو دارد (اندازه گیری تا 100m/h با دقت 0.5%)

Pressu re

کالیبراسیون سنسورهای فشار
Pressure Transmitter (Relative & Absolute) Pressure gauge
بهترین توان اندازه گیری

+/- 0.025 % R (BMC)

Temperature

کالیبراسیون سنسورهای دما و محیط های دمایی
Temperature Sensors (RTD,T/C)
Temperature Transmitter Gauge
Temperature Zone (Oil Beach & Furnace)
بهترین توان اندازه گیری
+/- 0.08 c (BMC)

Liquid Analysis

کالیبراسیون آنالایزرهای محلول در آب PH

Oxygen

Turbidity

Conductivity

Chlorine