فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

آدرس : بزرگراه همت غرب - خروجی اشرفی اصفهانی - خیابان گلستان شرقی - خیابان سروستان - کوچه بهاران 2 غربی - شماره 32. ساختمان آریا ابزار دقیق پیشرو

( محل پارکینگ اتومبیل برای میهمانان گرامی فراهم میباشد)


تلفن  : 5000 28 47


46013154

46013158

46013124

46013179

             


فکس : 5001 28 47  -   46013042

ایمیل : Info@aryainstrument.com