برخی از خدمات انجام شده

شرکت پتروشیمی بندرامام(بسپاران):

طراحی،نصب،راه اندازی و کالیبراسیون سطح سنج های مخازن کروی

طراحی، نصب، راه اندازی و کالیبراسیون فلومترهای میترینگ


شرکت پتروشیمی بندرامام(فرآورش):

طراحی، راه اندازی و کالیبراسیون فلومترهای میترینگ ترمینال متمرکز

 

سایت اوره سوم شیراز:

راه اندازی و کالیبراسیون سیستم Tank Gauging(TGS)

 

تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران:

راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق مدول 5و6

 

شرکت مس سنگون :

راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

 

سایت کنسانتره زرند 2:

راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات رادیو اکتیو و ابزاردقیق

 

سایت کنسانتره 2 سیرجان :

راه اندازی و کالیبراسیون دانسیته متر های رادیواکتیو

 

شرکت امیا پارس میمه اصفهان:

راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق

 

نیروگاه شیرکوه یزد:

راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق، واحد RO

 

نیروگاه زواره اردستان:

راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق، واحد RO.

 

سایت پتروشیمی شیراز:

راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق

 

پژوهشگاه صنعت نفت اراک:

راه اندازی و کالیبراسیون سطح سنج های رادیو اکتیو

 

 

خدمات تعمیر و نگهداری :

قرارداد تعمیر و نگهداری دوره ای موجب تضمین عملکرد و کارائی فرایند بوده و باعث افزایش عمر تجهیزات و حفظ دقت و کیفیت فرایند خواهد شد.

برخی از نمونه قراردادهای این شرکت به شرح ذیر میباشند:

 

شرکت WTDSHASTA:

قرارداد سرویس و کالیبراسیون تجهیزات آب شیرین کن کیش

 

شرکت پگاه اصفهان:

قرارداد سرویس و کالیبراسیون تجهیزات

 

شرکت پتروشیمی لاله :

قرارداد سرویس و کالیبراسیون فلومتر های

 

شرکت امیاپارس:

قرارداد سرویس و کالیبراسیون تجهیزات سایت

 

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه ارومیه ( انبار نفت خوی) :

قرارداد سرویس و نگهداشت سیستم LG/TG

 

شرکت نستله:

سرویس و کالیبراسیون سالیانه تجهیزات خروجی

 

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه خراسان شمالی (انبارنفت بجنورد ):

قرارداد سرویس و نگهداشت سیستم LG/TG

 

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه (منطقه میاندوآب):

قرارداد سرویس و نگهداشت سیستم LG/TG انبارنفت میاندوآب