فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

اطلاعیه جابجایی موقعیت مکانی شرکت آریا ابزار دقیق پیشرو

به اطلاع مشتریان گرامی می رساند
شرکت آریا ابزار دقیق به ساختمان جدید خود واقع در نشانی زیر منتقل گردید.

بزرگراه همت غرب - خروجی اشرفی اصفهانی - خیابان گلستان شرقی - خیابان سروستان - کوچه بهاران 2 غربی - شماره 32. ساختمان آریا ابزار دقیق پیشرو
تلفن: 47285000
 
46013154 - 46013158 - 46013179
 
فکس: 46013042