فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

صنایع پتروشيمي

 


 


1-تامين پكيج كامل تجهيزات ابزاردقيق شامل اندازه گيری و کنترل ارتفاع و حجم مخازن ، اندازه گيری و کنترل فشار و دما ،اندازه گيری دبی ، دانسيته و ويسکوزيته سيالات و غیره . . . 


2-ارائه راه حل های بهينه در خريد و فروش محصولات پتروشيمیCustody Transfer))با ارائهCertificateازلابراتوارهای معتبر اروپايي و آمريکايي از جملهPTB,METAS,BEV,MC,MID,NTEPو ...


3-ارائه راه حل های مهندسی در انتخاب فلومتر مناسبو انجام سايزينگ بر اساس سايز خط ، نوع سيال و شرايط پروسسی سيال و ...


4- مونيتورينگ محصولات در مخازن.


5-اندازه گيری و كنترل پارامترهاي كيفي محصول مانندPH-،کانداکتيويته ،كدورت و . . .


6-اندازه گيری فشار خلاء در پروسه های وکيوم.


7- كنترل دبي سيالات با ويسكوزيته بالا.


8-ثبت و نگهداری تمامی پارامترهای اندازه گيری شده توسط تجهيزات ابزاردقيق با قابليت تهيه آمارهای مختلف.


10-ارائه تجهيزات با قابليت عملکرد طولانی حتی در محيطهای با گردوغبار زياد و محيط های انفجاری.


11-مونيتورينگ و کنترل تجهيزات با استفاده از خروجي هایHART،Profibus،FoundationFeildbus

 

 

براي کليه پروسه های صنعت پتروشيمي از جمله:

 

 -توليدAmmoniumHydroxide
-توليد پلی پروپيلن وPVC
 -توليد لاستيک مصنوعی
 - كارخانه توليد پلی اتيلن سنگين ، پلي اتيلن سبک
 -خطوط توليدDiphenylamine
 -توليدHydrogen Peroxide
 -تهيهPolypropylene
 - خطوط تهيه محصولات زير شاخه نفتي ، آروماتيک های سنگين ،برش سنگين و سبک نفتا ، بنزين و...
-خطوط توليدAcid Nitric,Nitrogen
 - بازوهاي بارگيري جهت تخليه در تانكرها
 - اسكله‎هاي صادراتي با قابليت محصولات مختلف
 - خط توليد صابون
 -خط توليدSodiumHypochlorite
 -واحدهاي توليدUtilityنظيرPower plant،Water treatment Nitrogen/Instrument Airدرپتروشيمي‎ها