فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

مهندسی و مشاوره

واحد سرویس شرکت آریا ابزار دقیق کلیه خدمات پشتیبانی فنی را در مراحل طراحی، خرید، نصب و راه اندازی و تعمیر تجهیزات ابزار دقیق به صورت تلفنی، فکس و حضور در سایت مشتریان ارائه می‎نماید.