فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

صنایع چوب و کاغذ

 
1-اندازه گيري ارتفاع در قسمتهاي مختلف پروسه (stock pile,chip bins,bark silos) به روش آلتراسونيك ، رادار و راديومتريك

2-اندازه گيري دما در grinder

3-اندازه گيري فلوي عبوري توسط فلومترهاي الكترومگنتيك و جرمي مقاوم در برابر خوردگي و داراي قابليت كاركرد در دماهاي بالا

4-اندازه گيري فشار در سيالات خورنده با استفاده از سنسورهاي سراميكي

5-اندازه گيري دبي پخار توسط فلومتر vortex به همراه جبران سازي دما و فشار

6-ارائه پكيج كامل PH ، از حالت معمولي تا حالت كاملا اتوماتيك به همراه شستشو و كاليبراسيون به طور خودكار

7-ارائه تجهيزات كدورت سنج ، اندازه گيري اكسيژن، BOD و COD