فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

صنایع لاستیک

 

1- اندازه گيري و كنترل سطح مخازن ذخيره و مخازن مواد اوليه بوسيله سطح‎سنج‎هاي راداري و آلتراسونيك (مخازن رزين – حلال‎هاي شيميايي – انواع مواد آلي – سيالات هيدروليك – تركيبات گوگردي – مواد پودري – گرانول‎ها – باريت – دوده)

2- اندازه‎گيري فلو در حلال‎هاي آلي ،انواع روغنها ، آب خام و بخار در واحدutilityو تصفيه خانه فاضلاب

3- اندازه‎گيري دما در كليه مراحل ساخت لاستيك بوسيله دماسنج‎هاي دقيقTC/RTDاز رنج-200~1600°c

4- ثبت و نمونه برداري از كميتهاي فشار ، دما ، دبي و ... بوسيله ركوردها

5- آناليز و اندازه‎گيريPH،كلر – اكسيژن - كدورت – هدايت الكتريكي

6- اندازه گيري فشار در دو حالت نسبي و مطلق-1….700 barو اختلاف فشار