فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

صنایع نفت و گاز

 

1- تامين بسته كامل تجهيزات اندازه‎گيري مورد استفاده در صنايع نفت و گاز در برگيرنده فشارسنج‎ها ، دبي‎سنج‎ها ، دماسنج‎ها و سطح‎سنج مخازن

2- طراحي و پياده‎سازي سيستم اندازه‎گيري دقيق تحويل و تحول مواد و فرآورده‎هاي نفتي (Metering)

3- طراحي و پياده‎سازي سيستم جبران سازي دما و فشار بر روي سيالات مختلف و محاسبه دبي دقيق جرمي (Flow compensation)

4- طراحي و پياده سازي نمايش دقيق سطح مخازن ذخيره نفت خام و فرآورده هاي نفتي

5- اندازه‎گيري سطح مخازن گاز مايع (LPG)

6- اندازه‎گيري و خطي‎سازي سطح مخازن استوانه‎اي شكل

7- اندازه‎گيري سطح ميان رو سيال در مخازن (interface)

8- اندازه گيري سطح مخازن نمك زدايي

9- اندازه گيري و كنترل دماي داخل كوره‎هاي تبخير سيالات

10- كنترل سطح مايع در ديگ‎هاي بخار با ظرفيت‎هاي متفاوت 

11- اندازه‎گيري دماي داخل ستون كركينگ

12- اندازه‎گيري PH در واحدهاي ورودي آب به پالايشگاه‎ها (water intake)

13- اندازه‎گيري دما در مخازن داراي تجهيزات حرارتي

14- كنترل سيستم Tracing


15- جمع‎آوري اطلاعات از كاركرد كارخانه و كنترل موجودي‎ها (Asset Management)

16-ثبت اطلاعات كاركرد تجهيزات از طريق اتصال به شبكه كنترلي ( FDT/DTM)

17- اندازه‎گيري دقيق چگالي بر روي خطوط انتقال فرآورده‎هاي نفت و گاز

18- ايجاد و پياده‎سازي سيستم كنترل تحت پروتكل‎هاي ديجيتال
Foundation Fieldbus ، Profibus

19- كنترل پساب و متغييرهاي كيفي فاضلاب در خروجي پالايشگاه‎ها نظير 
PH ، Conductivity ، Turbedity

20- كنترل متغيرهاي كيفي واحد برداشت آب بر روي سكوي نفتي نظير Redox 

21- كنترل سطح آب بر روي مخازن نفتي

22- محاسبه دقيق لجن باقي مانده در كف مخازن ذخيره

23- اندازه‎گيري و كنترل حجم تحويل شده فرآورده‎هاي نفتي از طريق خطوط صادرات

24- ارائه و پياده‎سازي راه حل جامع كنترل موجودي در پمپ بنزين‎ها

25- اندازه گيري و كنترل ميزان تزريق گاز در كپسول‎هاي گاز مايع هنگام پر كردن

26- اندازه گيري ميزان دقيق گاز تحويل شده در جايگاه‎هاي CNG

27- اندازه‎گيري دقيق و كنترل واحدهاي Blending در كارخانجات توليد روغن‎هاي مختلف

28- طراحي و پياده‎سازي سيستم مانيتورينگ در كارخانجات توليد فرآورده‎هاي نفتي