فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

اصفهان

 

شركت فني مهندسي كيان دانش

مدير عامل:                    شهرام  مفاخر

شماره تلفن:                 6695121-0313

شماره فاكس:              6688722-0313

پست الكترونيكي  info@kiandanesh.com    

نشاني:  اصفهان - خ شيخ صدوق جنوبي - روبروي دبيرستان سميه - شماره 496