فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

تبریز

 


شرکت ایماپرداز

مدیر عامل: مجید قندچی

شماره تلفن : 5564982-0413

شماره فاکس: 5536529-0413

پست الکترونیک:Majid.ghandchi@gmail.com 

نشانی : تبریز، خیابان فردوسی - پاساژ آذربایجان - طبقه اول - پلاک 17