فروش و بازرگانی

سرویس و خدمات

پروژه

تجهیزات

ماهشهر

 


 
شركت صنايع كنترل دقيق پارت

مدير عامل:      رضاباصري زاده

شماره تلفن:
    52345512 - 061

 شماره فاكس: 52345512 - 061

 پست الكترونيكي   info@sanayecontrol.com    

نشاني:
  ماهشهر - ناحيه صنعتی - روبروی پاساژ نفت - کوچه جنب کتابفروشی ارشاد - پلاک 1653