کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع چوب و کاغذ

  • اندازه گيري ارتفاع در قسمتهاي مختلف پروسه (stock pile,chip bins,bark silos) به روش آلتراسونيك ، رادار و راديومتريك
  •  اندازه گيري دما در grinder
  •  اندازه گيري فلوي عبوري توسط فلومترهاي الكترومگنتيك و جرمي مقاوم در برابر خوردگي و داراي قابليت كاركرد در دماهاي بالا
  •  اندازه گيري فشار در سيالات خورنده با استفاده از سنسورهاي سراميكي
  •  اندازه گيري دبي پخار توسط فلومتر vortex به همراه جبران سازي دما و فشار
  •  ارائه  پكيج  كامل PH ، از حالت معمولي تا حالت كاملا اتوماتيك به همراه شستشو و كاليبراسيون به طور خودکار                         
  •  ارائه تجهيزات كدورت سنج ، اندازه گيري اكسيژن، BOD و COD